Arrow System Kontroli Dostępu COMPAS2002 - opis ogólny

 
 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu obiektów wysokiego ryzyka szkód, Zakład Elektroniki COMPAS opracował szereg urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, umożliwiających elastyczną budowę systemów kontroli dostępu. Urządzenia składające się na system COMPAS2002, uzyskały Zaświadczenie kwalifikacyjne klasa C potwierdzające spełnienie wymagań zgodnie z Polską Normą - Systemy Alarmowe. System COMPAS2002 został nagrodzony w roku 1996 i 1998 na targach SECUREX - Poznań. System uzyskał pozytywną opinię użytkowników w wieloletniej eksploatacji. W oparciu o urządzenia produkowane przez firmę COMPAS można zbudować system kontroli dostępu o następujących parametrach:

a) kontrola dostępu dla 2000 osób - wyposażonych w identyfikatory osobiste, np.:

Arrowkarty magnetyczne,
Arrowpamięci dotykowe DALLAS,
Arrowkarty zbliżeniowe,
Arrowkarty zbliżeniowe-programowalne TIRIS,
Arrowelementy biometryczne (ciała ludzkiego),

b) możliwość podwójnej identyfikacji (identyfikator + kod wybierany na klawiaturze) z opcją informowania o wejściu "pod przymusem",

c) przyporządkowanie każdemu użytkownikowi:

Arrowadresów dostępnych przejść,
Arrowczasowych stref dostępu,
Arrowmożliwości załączania/wyłączania współpracującego
  systemu alarmowego,

d) kalkulacja czasu pobytu w obszarze chronionym dla uprawnionych użytkowników,

e) lista obecności - bieżąco aktualizowana lista użytkowników, obecnych w strefie chronionej,

f) kontrola i sterowanie techniką zamknięć max 128 przejść:

Arrowjednostronnie (identyfikacja tylko przy wejściu),
Arrowdwustronnie (wejście i wyjście po identyfikacji),
Arrowprogramowany czas otwarcia blokady (można wykorzystać np. :
  blokady elektromagnetyczne, bramki obrotowe i uchylne,
  szlabany, śluzy itp.),

g) zobrazowanie stanu wszystkich, kontrolowanych przejść - tablica synoptyczna,

h) fotoidentyfikacja - fotografia użytkownika wchodzącego do strefy na ekranie monitora,

i) rejestracja i automatyczna uporządkowana archiwizacja, następujących zdarzeń:

Arrowodczyt identyfikatora uprawnionego, nieuprawnionego
  lub poza strefą czasową,

Arrowprzekroczenie czasu otwarcia przejścia,
Arrowforsowanie blokady przejścia,
Arrowzdalne otwarcie blokady przejścia,
Arrowpróba sabotażu-demontaż, otwarcie urządzeń,
Arrowzałączenie i wyłączenie systemu alarmowego,
Arrowwywołanie "alarmu pod przymusem",
Arrowutraty komunikacji między urządzeniami systemu.

Modułowa konstrukcja systemu COMPAS2002 ułatwia jego instalację, rozbudowę i zmiany konfiguracji oraz zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia obiektu.

Dbając o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania i instalacji systemu opracowano i wdrożono w COMPAS produkty zapewniające "przyjazną" i niezawodną eksploatację:

ArrowBlokada przejścia - Bramka obrotowa typu tripod typ AS13,
ArrowPulpit ręcznego sterowania techniką zamknięć
  (bramka, śluza, szlaban),

ArrowBlokady elektromagnetyczne drzwi: typ AS3, AS3M , AS17,
ArrowCzytnik zbliżeniowy kart HID typ AS910,
ArrowModuł optoizolacji linii RS 485 typ AS25,
  Moduł klawiatury typ AS35,

ArrowSzafa aparatury - dedykowana na obiekt typ AS14/1 lub AS14/2.

Copyright © wrzesień 2006   -  Compas Kontrola Dostępu