bg
Compas

Jak zostać integratorem

<—- POWRÓT

 

INFORMACJA DLA FIRM

AUTORYZOWANY INTEGRATOR SYSTEMU COMPAS2026LAN – założenia

Jak zostać „Autoryzowanym Integratorem Systemów COMPAS” ?

Integracja Systemowa produktów COMPAS jest oparta na współpracy między Zakładem Elektroniki COMPAS a Firmami, które będą promować, instalować, sprzedawać i popierać jego produkty.

Firma COMPAS: produkuje, projektuje, importuje, kompletuje, szkoli, dając wsparcie techniczne, marketingowe i logiczne produktom COMPAS oraz rozszerza ofertę o produkty innych producentów, aby sprzedawać produkty COMPAS w postaci rozwiązań systemowych.

Całościowych rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury „inteligentnych budynków” w zakresie elektronicznych systemów kontroli dostępu, zintegrowanych systemów nadzoru.

Taki sposób podejścia, polegający na sprzedaży SYSTEMÓW wymaga większych nakładów zarówno na wspieranie sprzedaży i marketingu, jak i na wsparcie techniczne. To powoduje, że koszt takich systemów jest wyższy niż byłby przy sprzedaży pojedynczych ich części. Tworzy to zarazem możliwość powstania trwałych powiązań klienta i Integratora z prowadzonymi przez niego pracami dotyczącymi projektowania oraz integracji elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Dzięki temu związkowi, firma Integrator może otrzymać później kolejne zamówienia na dokonywanie zmian, ulepszeń i przebudowy systemu.

Efektami takiego związku z klientem są: większe wzajemne zaufanie i przywiązanie klienta do firmy, lepsza penetracja rynku i wyższe zyski. COMPAS dla potrzeb rozwoju sieci firm realizuje instalacje: pokazowe, nietypowe.

PLAN ROZWOJU SIECI SPRZEDAŻY PRZEZ COMPAS

Nasza filozofia polega na zdobyciu Integratora Systemu dla potrzeb klienta, przy czym przez Klienta rozumiemy jednostkę gospodarczą, na którą może składać się wiele oddziałów w różnych regionach geograficznych kraju.

Oczekujemy, że taki Integrator Systemu będzie posiadać personel i/lub biura do obsługi każdego z klientów. Integrator Systemu COMPAS nie może działać konkurencyjnie – wobec innego Integratora Systemu COMPAS. Większość potencjalnych klientów tworzy rynek dostatecznie rozległy i złożony i tylko „wyższa konieczność” usprawiedliwia działanie więcej niż jednego Integratora.

Oczekujemy, że Integrator Systemu rozwinie swoją działalność w celu zintensyfikowania obecności i dostępności produktów COMPAS.

COMPAS zastrzega sobie prawo powołania kilku Integratorów Systemu w RP, naszą intencją jest, aby te firmy efektywnie współpracowały np. w formie Konsorcjum.

Firma COMPAS wspiera swoich integratorów Systemu poprzez:

 • udzielanie wsparcia: support techniczny (tel., e-mail), szkolenia, dostęp do wiedzy specjalistycznej,
 • udzielania wsparcia marketingowego,
 • wspólnych działań marketingowych,
 • wspólne organizowanie wystaw, seminariów, szkoleń itp.,
 • efektywne kanały logistyczne w celu skrócenia dostaw,
 • produkcję materiałów marketingowych,
 • tłumaczenie potrzebnej literatury,
 • występowanie (jeśli konieczne) COMPAS w przetargach, firmowanie i współpraca z SI,
 • pozyskiwanie firm konsultingowych i ich koordynacja z SI,
 • prowadzenie magazynu serwisowego z czasem dostępu 8h,
 • poszerzanie pozycji katalogowych o inne produkty potrzebne do integracji systemów,
 • koordynowanie wszelkich działań pomiędzy SI mających na celu pozyskanie klienta,

Usankcjonowanie postanowień pomiędzy COMPAS a Integratorem Systemu następuje w momencie podpisania umowy poprzedzonej uzyskaniem certyfikatu technicznego do projektowania, instalacji i serwisu produktów firmy.

Wymogiem kwalifikacyjnym jest posiadanie minimum dwóch osób przeszkolonych z produktami i ofertą COMPAS – po jednej w działach technicznym i handlowym.

System pasma upustowego

Obowiązywać będą upusty od cen katalogowych wg cennika obowiązującego w RP od 06.2000 oraz możliwość ich zwiększania w formie negocjacji.

Warunki płatności

Przelew w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez COMPAS. Możliwość 60 dniowego kredytowania przez COMPAS zakupów Integratora przy realizacji zadań nietypowych.

Wymagania Compas dla „Autoryzowanego Integratora Systemów COMPAS”

1. Firma powinna posiadać: uprawnienia projektowe S3, S4, ewentualnie koncesję wg nowych zasad, pracownika przeszkolonego przez COMPAS posiadającego certyfikat techniczny COMPAS, przeszkolonego Szefa firmy lub pracownika w zakresie sprzedaży produktów COMPAS.
2. Integrator powinien stosować procedury COMPAS związane z PN-EN ISO 9001:2001 – w zakresie m.in.: współpracy.

Jak zostać „Autoryzowanym Integratorem Systemów COMPAS” ?

I krok – uczestnictwo w spotkaniu oraz podpisanie umowy intencyjnej,
II krok – przeszkolenie w zakresie systemu COMPAS 2026 LAN,
III krok – wykonanie projektu nowego obiektu na systemie integracyjnym COMPAS 2026 LAN pod nadzorem firmy Compas,
IV krok – zainstalowanie i uruchomienie na nowym obiekcie całego systemu COMPAS 2026 LAN przy współpracy firmy Compas,
V krok – status Integratora COMPAS 2026 LAN nadaje się po audicie na obiekcie wykonanym przez daną firmę,
VI krok – Certyfikat Integratora Systemu COMPAS 2026 LAN może uzyskać tylko firma, która wykonała poprawnie i zgodnie ze sztuką przynajmniej jeden obiekt na systemie COMPAS 2026 LAN.

Podstawą do wydania statusu Integratora jest sprawdzenie poprawności wykonania i uruchomienia systemu Compas2026 przez daną firmę – audit w ramach PN-EN ISO 9001:2001.