bg
Compas

COMPAS 2026LAN

                                                                                                                                                                                         Charakterystyka Systemu

System COMPAS 2026LAN jest systemem integracyjnym, łączącym w sobie system alarmowy i telewizję przemysłową. Jest systemem o inteligencji rozproszonej tzn. wszystkie parametry oraz występujące zdarzenia dotyczące konkretnej strefy (alarmowej lub dostępu) znajdują się w rezerwowanej pamięci kontrolera tej strefy. Dzięki temu, niezależnie od stanu linii łączącej wszystkie kontrolery, realizowane są funkcje kontroli przejścia i alarmowe oraz zapamiętywane są informacje o występujących zdarzeniach (otwieranie/zamykanie, uzbrajanie/rozbrajanie, sytuacje alarmowe itp.). Zarządzanie systemem realizowane jest przez komputer PC za pomocą programu COMPAS 2026LAN.

 

compas2026lan

 

Cechy systemu COMPAS 2026 LAN:

Modułowa konstrukcja:

Każdy moduł posiada:

 • pamięć zdarzeń i uprawnień
 • zegar czasu rzeczywistego
 • system samokontroli działania
 • zabezpieczenie układowe przeciwko przepięciom i szumom
 • zasilacz liniowy z układem ładowania akumulatora i sygnalizacją zaniku napięcia zasilania
 • niezależne bateryjne potrzymanie pamięci zdarzeń
 • obudowa z kontrolą otwarcia
 • podtrzymanie akumulatorowe modułu z urządzeniami współdziałającymi

Możliwości systemu:

 • Obsługa 4000 użytkowników.
 • 248 przejść kontrolowanych
 • 2976 linii parametrycznych
 • 496 stref alarmowych
 • 2000 zdarzeń alarmowych w każdym kontrolerze
 • 2000 zdarzeń zwykłych w każdym kontrolerze
 • 600 definiowalnych wyjść przekaźnikowych
 • 372 definiowalne wyjścia typu OC
 • 496 definiowalne wejścia cyfrowe z optoizolacją

Rozproszona inteligencja:

 • zapamiętywanie wszystkich zdarzeń w modułach
 • prawidłowe działanie modułów przy braku komunikacji lub awarii komputera PC
 • uprawnienia do przejść i obsługiwania stref w każdym module
 • prosta instalacja
 • możliwość łatwej rozbudowy
 • wygodny serwis – wyłączenie modułu nie wpływa na pracę pozostałych układów

 Komunikacja:

 • Możliwość połączenia między modułami za pomocą
 • RS485
 • bezprzewodowo
 • sieci LAN
 • Obsługa stacji roboczych
 • obsługa wizualizacji
 • zatwierdzanie alarmów
 • podgląd zdarzeń
 • pełne definiowanie modułów na stacjach roboczych

Integracja:

 • Integracja z systemami innych firm
 • Andover Cntrolss
 • Arvis
 • Ifter
 • DVX – telewizja cyfrowa
 • Systemy kadrowo – księgowe
 • TANGO
 • SOFTAR

System alarmowy:

 • Każdy kontroler obsługuje
  – 24 linie parametryczne w 4 strefach
  – dwa czytniki identyfikatorów
  – 5 definiowalnych wyjść przekaźnikowych
  – 4 definiowalne wyjścia typu OC
  – 4 wejścia cyfrowe z optoizolacją
 • Każdy kontroler w pełni samodzielną podcentralką alarmową
 • Uzbrajanie/rozbrajanie tylko przy użyciu identyfikatora
 • Prosta obsługa uzbrajania/rozbrajania
 • Sposoby uzbrajania/rozbrajania stref alarmowych:
  – identyfikatora
  – identyfikatora i kodu klawiatury
  – identyfikatora lub identyfikatora i kodu klawiatury z potwierdzeniem z centrum operatora
  – automatycznie wg zadanych czasów
  – zdalnie z centrum operatora
 • Blokada przejścia przy uzbrojonych przejściach

Sposób wysterowania przejść:

 • stałe otwarcie
 • przyciskiem ręcznego otwarcia
 • zdalnie ze stanowiska operatora
 • identyfikatorem
 • identyfikatorem i kodem z klawiatury
 • identyfikatorem z potwierdzeniem identyfikatorem „klucz”
 • identyfikatorem i kodem z klawiatury z potwierdzeniem identyfikatorem „klucz”
 • dwoma identyfikatorami
 • dwoma identyfikatorami i kodami z klawiatury
 • dwoma identyfikatorami z potwierdzeniem identyfikatorem „klucz”
 • dwoma identyfikatorami i kodami z klawiatury z potwierdzeniem identyfikatorem „klucz”
 • identyfikatorem lub identyfikatorem i kodem z klawiatury z potwierdzeniem z centrum dowodzenia przez operatora
 • do wszystkich sposobów wysterowania przejścia jest możliwość ustawienia przedziałów czasowych, oddzielnie dla każdego kontrolera.

Oprogramowanie:

 • Logowanie  do systemu za pomocą karty, hasła lub hasła i karty.
 • Możliwość zdefiniowania poziomów dostępów dla poszczególnych operatorów.
 • Zdalne zarządzanie przejściami (blokowanie, otwieranie itp.).
 • Anti-passback:
  – lokalny względem jednego kontrolera,
  – lokalny względem grupy kontrolerów przynależnych do jednego subserwera,
  – globalny dla całości systemu.
 • Globalne definiowanie obszarów anti-passback.
 • Anti-passback zapamiętywany i zarządzany na poziomie kontrolera, co umożliwia rozproszenie systemu zarządzania.  Brak działania komputera czy jednostki nadzorczej nie powoduje braku działania ani-passbacku.
 • Możliwość globalnego podglądu czytników przynależnych do określonego obszaru anti-passbacku.
 • Możliwość konfiguracji zaliczenia przejścia do strefy anti-passbeck przez uprawnione zidentyfikowanie lub uprawnione zidentyfikowanie i otwarcie przejścia.
 • Możliwość redefiniowania statusu zdarzeń określającego reakcję – brak, komunikat, zdarzenie, alarm.
 • Możliwość redefiniowania zdarzeń – zmiana informacji wyświetlanej.
 • Możliwość definiowanie czterech rodzajów dni.
 • Ustawienie dla każdego rodzaju dnia 3 zakresów czasowych działania kontrolera, grup itp.
 • Możliwość określenia priorytetów odbieranych zdarzeń – nadrzędność.
 • Praca z wieloma stacjami roboczymi.
 • Tworzenie grup użytkowników z możliwością przyporządkowania harmonogramów czasowych, uprawnień do przejścia, stref i statusu karty.
 • Tworzenie uprawnień indywidualnych użytkowników z możliwością przyporządkowania harmonogramów czasowych, uprawnień do przejścia, stref i statusu karty.
 • Zarządzanie 4000 użytkownikami z przydzieleniem każdej osobie karty o dowolnym numerze identyfikacyjnym.
 • Możliwość konfiguracji ważności karty z dowolnym czasem działania na każdym kontrolerze.
 • Baza danych MSSQL.
 • Współpraca z ochroną obwodową przy pomocy  kabla sensorycznego.
 • Informacja o stanie działania urządzeń w trybie online.

SUBSERWER AS1561

 • Pełne zarządzanie poprzez TCP/IP.
 • Automatyczna synchronizacja czasu i kalendarza.
 • Dodawanie redefinowanych funkcji zachowania się kontrolera I/O na podstawie odbieranych sekwencji danych – funkcja lokalna systemu sprzętowego bez udziału komputera.
 • Możliwość zdalnego przeprogramowywania urządzenia „bootloader” – dopisywanie dodatkowych funkcji do urządzenia na życzenie klienta i zdalne przeładowywanie oprogramowania bez zdjęcia urządzenia.
 • Zegar czasu rzeczywistego.

 

KONTROLER PRZEJŚCIA AS1560

 • Po zaprogramowaniu wszystkie funkcje związane z uprawnieniami, grupami, otwarciem przejścia strefami i w programowanymi dodatkowymi funkcjami działają lokalnie bez konieczności komunikacji z komputerem.
 • Całkowicie rozproszona inteligencja systemu –  bez potrzeby komunikacji z komputerem.
 • Możliwość jednoczesnej współpracy z różnymi czytnikami o różnej długości danych nadawanych w formacie Wiegand. Kontroler samoczynnie określa ilość danych nadawanych przez czytnik i dekoduje informacje.
 • Obsługa 8 globalnych Site Code’ów  kart dla systemu – zarządzanie bez udziału komputera.
 • Obsługa kart w formacie danych DEC lub HEX.
 • Trzy czasowe zakresy pracy w czterech rodzajach dni kontrolera w statusie otwarcia przejścia jako:
  – stałe otwarcie,
  – otwarcie za pomocą Site Code karty,
  – otwarcie za pomocą SC i ID karty,
  – otwarcie za pomocą SC i ID karty i kodu PIN,
  – przycisku otwarcia,
 • Definiowalna funkcja podwójnego logowania na przejściu z określeniem czytników biorących w niej  udział (logowanie się dwoma różnymi uprawnionymi kartami).
 • Możliwość włączenia i wyłączenia funkcji podwójnego logowania na przejściu w określonych przedziałach czasowych.
 • Funkcja potrójnego logowania na przejściu. Definiowalne zatwierdzanie funkcji podwójnego logowania specjalnym identyfikatorem (karta – klucz).
 • Możliwość zdefiniowania karty która omija poszczególne funkcje otwarcia przejść.
 • Ustawiane możliwość otwarcia przejścia po poprawnym zalogowaniu do kontrolera i następnie potwierdzeniu otwarcia z jednostki nadzorczej. Otwarcie z potwierdzeniem z centrum dowodzenia.
 • Trzy sposoby zakończenia zwolnienia blokady. Redefiniowalne z systemu dla pracy z określonym typem zamka ( blokada, selenoid, elektrozamek, elektrozwora).
 • Redefiniowane ustawianie wejść i wyjść w kontrolerze.
 • Możliwość sterowania dwoma różnymi śluzami z jednego kontrolera.
 • Możliwość obsługi śluzy czasowej. Blokowanie przejścia na określony czas po zamknięciu przejścia na określonych kontrolerach z ustawianą możliwością opuszczenia śluzy.
 • Możliwość wysterowania śluzy dla pojedynczego, podwójnego i potrójnego logowania.
 • Moduły obsługiwane przez dedykowany manipulator.
 • Harmonogramy pracy kontrolera.
 • Możliwość kopiowania parametrów, uprawnień i harmonogramów pomiędzy kontrolerami.
 • Zegar czasu rzeczywistego.

 

KONTROLER STREFY AS1562

 • Rozproszona inteligencja, razem z kontrolerem przejścia po zaprogramowaniu działa i zarządza elementami systemu alarmowego samodzielnie lokalnie bez konieczności komunikacji z komputerem.
 • Linie parametryczne 4 stanowe z rozróżnieniem rodzaju sabotażu.
 • Możliwość ustawienia czasowego zazbrojenia i rozbrojenia wybranych stref. Dla automatycznego zazbrojenia i rozbrojenia możemy zdefiniować czas na każdy typ dnia.
 • Możliwość zdefiniowania sposobu uzbrajania i rozbrajania strefy alarmowej.
 • Możliwość zdefiniowania funkcji przymusu na kodzie klawiatury.
 • Definiowane funkcje wyjścia (4 wyjścia OC i 3 wyjścia przekaźnikowe).
 • Blokowanie przejścia w przypadku uzbrojenia wybranych stref w kontrolerze.
 • Możliwość zdefiniowania sposobu sygnalizacji alarmu.
 • Możliwość ustawienia potwierdzenia ze stacji komputerowej rozbrojeni strefy alarmowej. Rozbrojenie z potwierdzeniem.
 • Możliwość wysterowania na module tablicy synoptycznej dowolnie wybranego wyjścia w zależności od stanu strefy.
 • Definiowane opóźnienie linii parametrycznej.
 • Definiowanie typu linii parametrycznej.
 • Ramka czasowa linii – czas określa kiedy linia jest uszkodzona.
 • Możliwość wysterowania na module tablicy synoptycznej dowolnie wybranego wyjścia w zależności od stanu linii.

 

produkt2