bg
Compas

Certyfikaty

 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przymysłowego II stopnia (klauzula TAJNE / POUFNE)

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia NATO (klauzula NATO SECRET / NATO CONFIDENTIAL)

Świadectwo Bezpieczeństwa Przymysłowego III stopnia UE (klauzula EU SECRET / EU CONFIDENTIAL)

– oraz system ochrony informacji niejawnych (kancelaria tajna, pełnomocnik).

Koncesja MSWiA – w zakresie usług ochrony mienia.

IFTER – Certyfikat autoryzacji w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa.

TECHOM  – Świadectwo kwalifikacyjne systemu COMPAS2026LAN

 

Posiadamy również certyfikaty osobowe, umożliwiające naszym specjalistom instalację i konserwację m.in.  systemów:

Schneider Electric (Infinity, Continuum, Pelco, EcoStruxture, SmartStruxture)

TAC Xenta / Menta / Vista

SATEL

DSC

Galaxy

IFTER

PALKO

oraz

Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Autoryzacje TECHOM SA-4.