bg
Compas

Certyfikaty

 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przymysłowego II stopnia (klauzula TAJNE / POUFNE)

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia NATO  (klauzula NATO SECRET / NATO CONFIDENTIAL)

Świadectwo Bezpieczeństwa Przymysłowego III stopnia UE (klauzula EU SECRET / EU CONFIDENTIAL)

– oraz system ochrony informacji niejawnych (kancelaria tajna, pełnomocnik).

Koncesja MSWiA – w zakresie usług ochrony mienia.

Certyfikat ISO– system zarządzania jakością.

SCHNEIDER ELECTRIC  – Integrator systemów CONTINUUM, INFINITY, PELCO

IFTER – Certyfikat autoryzacji w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa.

TECHOM  – Świadectwo kwalifikacyjne systemu COMPAS2026LAN

TECHOM SA-4 – Uprawnienia projektowe.